Profili sa prekinutim termičkim mostom – klizni sistemi

Termo 80 Klizno

Tehničke karakteristike
Dubina okvira: 124 mm za tri klizne stijene, 80mm za dvije klizne stijene
Dubina krila: 32 mm
Dubina ispune: 4 – 18 mm

 

 

Termo 120 Klizno

Tehničke karakteristike
Dubina okvira: 185 mm za tri klizne stijene, 120mm za dvije klizne stijene
Dubina krila: 50 mm
Dubina ispune: 3 – 30 mm
Uw ≥ 1.5 W/m2K