Profil bez prekinutog termičkog mosta

Profil bez prekinutog termičkog mosta (hladni profili) nalaze široku primjenu u interijerima i na objektima gdje toplinska izolacija nije uvjet.

45 Mill

Tehničke karakteristike
Dubina okvira: 45 mm
Dubina krila: 53 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-33 mm
Eurožlijeb